2019 Fairs

  • Offprint – L’Ecole des Beaux Art, Paris (Fance) – November
  • Vienna Art Book Fair – Vienna (AT) – October
  • SWAB– Barcelona (SP) – September
  • Unseen – Amsterdam (NL) – September
  • Offprint – Tate Modern, London (UK) – May
  • Miss Read – HKW, Berlin (DE) – May
  • Paris Ass Book Fair – Palais de Tokyo, Paris (FR) – April